::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveSodelovanje društva in javnega zavoda

 Javni zavod Krajnski park Kolpa sodeluje z društvi na območju parka na najrazličnejših področjih: strokovnem, turističnem, promocijskem, kulturnem... Društva imajo različna interesna področja in tudi obdobja ko so bolj ali manj aktivna.

 

Kulturno umetniško društvo Božo Račič Adlešiči je med večjimi in aktivnejšimi. Poleg sodelovanja s kulturnimi vložki na dogodkih zavoda je bilo letos najpomembnejše sodelovanje pri izvedbi LEADER projekta "Eko-etno doživetja ob Kolpi"- Društvo je s prostovoljnim delom pripomoglo k dokončanju del ob apnenici in vuglenki (oglarski kopi). Sedaj pa so člani društva pomagali še pri postavitvi stoga  s praprotjo. Stoge so nekoč Belokranjci postavljali v bližini doma ali v steljnikih in tako skladiščili praprot potrebno za nastilj, pa tudi seno, slamo ali koruznico za krmo živini. V dobro zloženih stogih se je kvaliteta mrve ohranila tudi preko zime, brez pokrivanja, nastilj pa je bil včasih skladiščen tudi več let. Stog na Valjkovki bo dodatna popestritev vsebin na Šašljevi učni poti.

 

Praprot, prevoz s traktorji in prostor za postavitev stoga ter malico sta priskrbeli kmetiji Miljek in Vučji ogrizek, delo pa so v celoti opravili prostovoljci KUD Božo Račič.

 

Zadnji dogodek, ki ga je speljalo društvo pa je bil tradicionalni "Pohod od Luciča do Luciča", ki ga že četrto leto pripravi v času Martinovega. Prehodi se približno tretjino Šašljeve učne poti - seveda tisti del z zidanicami. Pokušina mošta se prične v Gorenjcih pri Lucičevih (družina Požek) nadaljuje na Mali Plešivici in konča na Priložniku v Lucičevi zidanici.

 

Deževje je sicer nekaterim preprečilo hojo celotne poti, a na cilj smo nekako prišli vsi: bodisi peš, bodisi z avtomobili. Na koncu pa Martinova pojedina ob glasbeni spremljavi tamburašev KUD Božo Račič in Dua Lucič.

 

Tekst: Boris Grabrijan

Foto: Boris Grabrijan, Tončka Jankovič

Datum novice 15-11-2013 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner