::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveStari trg - NAJ ROŽA CVETI 2008

Že tretje leto uspešno izpeljan projekt »Najlepša domačija – najlepša vas« v Polanski dolini

 

Polansko turistično športno društvo (TŠD) Stari trg ob Kolpi je v soboto, 06. decembra 2008, ob 19.00 uri, v dvorani OŠ Stari trg pripravilo kulturno prireditev ob zaključku tradicionalne akcije -  Naj roža cveti 2008. Projekt Najlepša domačija-najlepša vas, ki so ga letos izpeljali že tretjič, se je v Poljanski dolini ob Kolpi zelo dobro prijel, saj je  vsako leto opaziti velik napredek pri urejanju domačij. Krajani so še bolj zavzeti ter pazijo tudi na celostno podobo vasi.


Letošnji zmagovalci projekta Najlepša domačija – najlepša vas, po vaseh so:

-          družina Šajnič - Podgora,

-          družina Šterbenc - Zagozdec,

-          družina Majerle - Kovača vas,

-          družina Antič - Deskova vas,

-          družina Rom - Stari trg,

-          družina Kapš - Prelesje,

-          družina Šajnič - Sodevci,

-          družina Bukovec (že tretjič zapored) – Dečina,

-          družina Volf – Radenci.

 

Komisija je letošnje leto za najlepšo vas, izbrala Sodevce - vaško jedro. Sodevci so dober primer medsebojnega sodelovanja vašÄanov: skozi vse leto se tukaj nekaj dogaja, obnavljajo in gradijo nove objekte, urejajo okolico domačij, spomladi so s skupnimi močmi uredili Sodevski kal, ki je sedaj sestavni del Trške pešpoti, poleti pa so sredi vasi postavili lični kozolec s smerokazi in oglasno desko ter uredili skalnjak v katerega so zasadili rože in okrasno rastlinje. Uredili so tudi komunalni ekološki otok in javno razsvetljavo. Pri urejanju sta finančno res pomagali KS Stari trg in občina ÄŒrnomelj, vendar pa so vsa fizična in večino strojnih del opravili Sodevčani sami.


V kulturnem programu prireditve, ki ga je vodila ga. Marija Volf, so sodelovali: Toni Verderber, Preloški tamburaši, pevska skupina Polanski odmev, pevska skupina Dobra volja je najbolja iz Sinjega vrha, recitatorji OŠ Stari trg ob Kolpi in ljudski godci ansambla »Sa vale« iz Starega trga. Predsednica Polanskega TŠD Sonja Šuster in podpredsednik Igor Volf sta na prireditvi najzaslužnejšim članom podelila priznanja članom, za aktivno delo v društvu.


Letošnjo prireditev so omogočili: OŠ Stari trg ob Kolpi, Krajinski park Kolpa, Tiskarna Bucik, Cvetličarna Papež in cvetličarna Šikonja.

 

Več o poteku ocenjevanja in delu društva na www.kp-kolpa.si

 

Povzetek pripravil: Igor Volf

Foto: arhiv KP Kolpa

Letos smo ocenjevali domačije že tretjič. Opažamo, da smo krajani vse bolj vestni in naravovarstveni, saj je naša dolina vedno bolj čista in urejena. Trudimo se za urejen videz domačij, ki so tako lepše za nas in za naše obiskovalce.

Komisija ima zaradi tega vedno težjo nalogo in to je razveseljivo.

Tudi vasi dobivajo vedno lepšo podobo, krajani se trudijo urejati svoje vasi kot celoto.

 

ÄŒeprav je bila letošnja naloga komisije velik izziv, smo se odločili, da nagradimo tiste domačije in vas, ki so bile po mnenju članov skozi vse leto najlepše urejene oziroma so skozi vse leto kazale večji napredek.

 

1. Najlepše domačije so:

Vas

Domačija

Obrazložitev

Zg. in Sp.Podgora

Družina  Šajnič

-          Urejenost domačije Šajnič prijetno preseneča, saj poleg urejanja rož na hiši in okoli nje, rednega čišÄenja okolice in košnje trave skrbijo tudi za etnološko in kulturno dedišÄino. Tako so obnovili in lepo uredili staro kašÄo, ki se je zopet prijazno vključila v okrožje domačije.

 

 

Zagozdec

Družina Šterbenc

-          Pri Šterbenčevih nas je letos znova navdušilo obilo lepo negovanih rož, ki so skozi vse leto cvetele na oknih in okoli hiše in gospodarskih poslopij. Tudi lepo in skrbno urejena okolica je lahko vzgled ostalim.

 

Kovača vas 1

Družina Majerle

-          Družina ima izreden čut za usklajenost in estetiko. Njihova urejena domačija z okolico, vrtom, sadovnjakom, vrtno uto in nasploh usklajenost okrasnih rastlin z izgledom hiše in ostalih objektov to dokazujejo.

 

Deskova vas

Družina Antič

-          Starejša domačija, ki že vrsto let zbuja pozornost!

Vedno je polna cvetočih rož in drugih okrasnih rastlin, okolica urejena in trava redno pokošena. Na dvorišÄu je obnovljen vodnjak, ki je etnološke vrednosti, kakor tudi mala zbirka kmečkega orodja in priprav, ki so jo lastniki uredili kar na zunanji steni skednja – prava paša za oči!

 

 

Stari trg ob Kolpi

Družina Rom

-          Kdor ljubi naravo in cvetje in je tenkočuten za lepoto, lahko uspeva z gojenjem rož tako kot gospa in gospod Rom. Domačija v središÄu Starega trga, okoli katere se bohotijo rože vseh vrst, kakor da tekmujejo med sabo, katera bo lepša! Gospodarska poslopja so vedno urejena in pospravljena, okolica pokošena in urejena.

 

Prelesje

Družina Kapš

-          Pri Kapševih v Prelesju se še posebej trudijo, da je celostna podoba  urejenosti domačije skozi vse leto popolna . Skrbno izbrano cvetje, okrasne rastline, pravočasno pokošene trate okoli domačije, urejeni ostali prostori to potrjujejo.

 

 

 

Sodevci

Družina Šajnič

-          ÄŒeprav je domačija mlajša, njeni lastniki dokazujejo, da se da s skrbnim delom in z ljubeznijo do narave in njenih danosti povezati arhitekturo z naravo. Domačija, ki ni ravno na vidnem mestu ob cesti, nas prijetno preseneča s svojo urejenostjo ter vzorno negovanima vinogradom in sadovnjakom.

-          Šajničeva domačija se ponaša tudi s prvim poljanskim šampanjcem in nagrajenim vinom »Sodevčan«.

Dečina

Družina Bukovec

-          Družina Bukovec je zmagovalka že tretje leto zapored! Vsako leto je pri njih moč videti še kaj novega, izvirnejšega. Domačija s sadovnjaki je skrbno urejena in pokošena skozi celo leto.

 

Radenci

Družina Volf

-          Volfova domačija v Radencih je obdana s čudovitimi rožami, vinsko trto in sadovnjakom. Vse je urejeno v harmoniji in vzorno vzdrževano. Domačija iz leta v leto spreminja podobo, a vseskozi daje občutek svežine in urejenosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Najlepša vas v KS Stari trg ob Kolpi v letu 2008 so SODEVCI – Vaško jedro.

 

ÄŒeprav so se razmere v naših vaseh v zadnjem času izboljšale, saj vašÄani skrbijo vse bolj tudi za celostno podobo svojih vasi, pa letos komisija ni imela težkega dela glede prepoznavanja najlepše vasi.

Prav izstopala je sloga krajanov vasi Sodevci, ki so porabili veliko prostovoljnih ur za ureditev svoje vasi. Najprej so spomladi uredili Sodevski kal, ki je postal tudi del Trške pešpoti in vedno bolj obiskan turistični objekt. Kot krono prizadevanj pa so uredili vaško jedro.

Vaško jedro Sodevcev je lahko vzor vsem naseljem v Beli krajini. Lično urejen kozolec s smerokazi, oglasno desko, skalnjakom, zasajenim z okrasnimi rastlinami in cvetjem. Urejena je tudi javna razsvetljava in komunalni ekološki otok( zabojniki).

V vsej vasi skozi celo leto cvetijo rože na oknih in okoli domačij, okoliši so vzorno pokošeni in urejeni. V vasi veliko gradijo, obnavljajo fasade, gospodarske objekte.

 

 

V Starem trgu ob Kolpi, 28. 11. 2008

 

Za komisijo:

 

Igor Volf,

vodja projekta

 

POLANSKO TURISTIÄŒNO ŠPORTNO DRUŠTVO

PREGLED OPRAVLJENEGA DELA V LETU 2008

 

Decembra 2007 smo po dolgih letih organizirali obisk dedka Mraza. Na zapravljivčku se je s konjsko vprego in s svojim spremstvom pripeljal v vsako vas v Poljanski dolini in delil otrokom sladkarije, odraslim pa nasvete.

 

Novoletni pohod je potekal iz Starega trga v Prelesje, na Haure, Kovačo vas in nazaj v Stari trg. Novoletno jutro je bilo ravno pravšnje za »ÄišÄenje« organizma …

 

Februarja smo organizirali izlet v ÄŒrno na Koroškem in Mežico. Najprej smo si ogledali muzej v rudniku svinca v Mežici, potem pa nas je župan popeljal po zanimivih krajih občine ÄŒrna. Nazadnje smo si ogledali še bogato zbirko v etnografskem muzeju v ÄŒrni.

 

V mesecu februarju smo obiskali še Pliskovico na Krasu in si ogledali kal, ki so ga uredili po projektu »Sto in en kal«. Tako smo si pridobivali izkušnje za urejanje našega Trškega kala.

 

Ena pomembnejših delovnih akcij v iztekajočem se letu je bila čišÄenja kala , polaganje folije in ureditev okolice. Na tem projektu je bilo opravljenih veliko prostovoljnega dela, in sicer:

-          16. 2.  -200 ur,

-          25. 10. -170 ur,

-          26. 10. -2008  170ur.

Februarja smo očistili teren, opravili izkop in sanacijo smetišÄa pri Rokanu. Odvečno              zemljo smo zvozili tudi k Radenskemu kalu, kjer so Radenčani pozneje lepo uredili              okolico kala.

 

Oktobra smo položili folijo v kal in ribnik in vse skupaj zasuli z zemljo. Sedaj se že              nabira voda v oba objekta. Spomladi nas čakajo še zaključna dela na ostalih              površinah, tako da bo tudi to lepa turistična točka.

 

Aprila smo 70 ur čistili  razgledno točko na Lipovcu., 50 ur pa smo namenili čistilni akciji ob dnevu Zemlje.

 

Praznik dela smo obeležili s Prvomajskim pohod na Lipovec, ki se ga vsako leto  udeleži vse več domačinov, kakor tudi drugih obiskovalcev. Znan je postal tudi po presenečenjih na poti in bogatih nagradah.

 

V maju smo kopali jame ter postavljali in betonirali označbe na Starotrški pešpoti. Delo smo opravili v 200 urah.

 

7. junija smo v sodelovanju s KS Stari trg ob Kolpi organizirali prireditev ob krajevnem prazniku Stari trg praznuje, ki je pomenila tudi začetek nove turistične sezone. 1. junija, na dan krajevnega praznika, smo organizirali  pohod po Trški pešpoti, nato pa še turnir v malem nogometu.

 

Na Jurjevanju v ÄŒrnomlju (junij) smo sodelovali s svojo stojnico.

 

6. septembra smo se udeležili  Festivala praženega  krompirja (ti. krompirjade) v ÄŒrni na Koroškem. Občina ÄŒrna na Koroškem in njen župan g. Janez Švab sta nam omogočila, da smo na Koroškem predstavili naše turistične dejavnosti. Tako smo v sodelovanju z Ricem Bela krajina pripravili predstavitev turistične destinacije, na stojnici smo prodajali belokranjska vina Mitreum, pivo, ponudili Polansko rakijo s kmetije Šuster in promovirali Poljansko dolino s svojimi programskimi in reklamnimi zgibankami. Folklorna skupina s Sodevskimi tamburaši je uspešno predstavila našo folkloro, dobro so zapele tudi pevke pevske skupine Polanski odmev. Zvečer pa nas je na veselici uspešno predstavil še ansambel Tonija Verderberja.

 

V mesecu septembru  smo sodelovali   na turističnih igrah v Zrečah, kjer smo v konkurenci 8 TD zasedli odlično drugo mesto.

 

4. oktobra smo uspešno izvedli zdaj že tradicionalno Polansko puharijo.

 

Skozi vse leto je komisija za najbolj urejene domačije in vasi budno spremljala dogajanja na terenu.

 

Vsega tega pa ne bi uspeli brez izdatne pomoči naših prijateljev za kar smo jim iskreno hvaležni. To so: Občina ÄŒrnomelj, KS Stari trg ob Kolpi, Krajinski parki Kolpa, Unior, podjetje Ostermantours, ostala društva v KS Stari trg ob Kolpi, OŠ Stari trg ob Kolpi, polnilnica vode Costella, ostali donatorji in sponzorji ter krajani, ki so pomagali društvu s prostovoljnim delom.

 

 

 

Datum novice 06-12-2008 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner