::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezave60 let Narodnega parka Risnjak

 Visok jubilej hrvaških partnerjev!

 

Gorski masiv Risnjak je že pred več kot stotimi leti postal pomemben predmet strokovnega dela najrazličnejših strokovnjakov, predvsem botanikov in gozdarjev. Prvi naj bi o flori in favni Risnjaka pisal dr. Josip Sadler kustos muzeja v Budimpešti že okrog leta 1860. Njemu pa je vse do današnjih dni sledilo veliko drugih znanstvenikov. Kot najpomembnejšega so v današnji upravi NP Risnjak predstavili dr. Ivo Horvata, ki je tudi pripravil znanstveno utemeljitev za razglasitev Narodnega parka Risnjak. Po dolgotrajni proceduri je Sabor RH 15. septembra 1953 tudi sprejel zakon o razglasitvi NP Risnjak. Leto pozneje je bila tudi ustanovljena uprava parka.

 

Površina zavarovanega območja se je večkrat spreminjala in danes park meri 6.350 ha, 67% parka pa je v najstrožje zaščiteni coni. NP Risnjak je kot prvi park v R Hrvaški leta 2007 izdelal Načrt upravljanja, ki je temelj dolgoročnega načrtovanja. NP Risnjak je vsestransko aktiven in tako tudi na področju mednarodnega sodelovanja in izvedbe mednarodnih projektov.

 

Na ta pomemben jubilej in svečanost so kolegi iz Risnjaka povabili svoje slovenske partnerje: Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski regijski park in Krajinski park Kolpa. Po svečani seji Upravnega odbora NP Risnjak sta sledili tudi otvoritvi razstave o življenju in delu dr. Ive Horvata in razstave monolitov nekaterih vzorcev prsti v parku. Obenem pa so predstavili tudi dve novi brošuri: o delu dr. Horvata in Priročnik o flori na učni poti Leska.

NP Risnjak, Kozjanski regijski park in Krajinski park Kolpa so uspešno zaključili IPA projekt čezmejnega sodelovanja Hrvaška-Slovenija "Od vijeglavke do soka", sedaj pa smo prijavili tudi nove.

 

KP Kolpa veže z Risnjakom predvsem reka Kolpa, ki izvira v Razlogah v Risnjaku in po njem teče le nekaj kilometrov, veliko pozneje pa, ko priteče Kolpa v Belo krajino pa postane predmet upravljanja Javnega zavoda KP Kolpa in sicer v dolžini 50 kilometrov. Tudi sicer je sodelovanje zelo pristno in mnogovrstno, razširilo pa se je tudi na sodelovanje z nevladnimi organizacijami v tem območju, posebno z Lokalno akcijsko skupino in društvi.

 

Sorodnemu parku in kolegom, ki v njem delajo, želimo vsi še veliko uspehov.

 

 Tekst in foto: Boris Grabrijan

Datum novice 18-09-2013 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner