::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveV zadnjem tednu več pomembnih terminov varstva narave

 

»Moj park.

Moja strast.

Moja zgodba.

- Upravljavci parkov,

njegovi prebivalci in obiskovalci

z roko v roki - za naravo«.

 

V sredo 22. maja smo obeleževali Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki je ob letošnjem mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, posvečen vodi in biotski raznovrstnosti, ki pomeni raznolikost živih organizmov - kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so. To vključuje raznovrstnost samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov. Mednarodni dan biotske raznovrstnosti obeležujemo od 1993, ko je začela veljati Konvencija o biološki raznovrstnosti ki jo uresničujemo zlasti s trajnostnim razvojem. V Sloveniji smo se tem aktivnostim pridružili leta 1996. Med drugim so se z biotsko raznovrstnostjo in vodami v KP Kolpa tudi letos seznanjali učenci prve triade OŠ Podzemelj.

 

V petek 24. maja smo obeleževali Evropski dan parkov. Na osrednjem slovenskem dogodku v Krajinskem parku Kolpa v Žuničih je sodeloval tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Po sestanku z direktorji parkov je dejal, da mora Slovenija tudi v prihodnje visoko stopnjo ohranjenosti narave razumeti kot temeljni kamen, edinstveno priložnost in potencial svojega bodočega razvoja. Minister Židan je poudaril, da so naravni parki ambasadorji ohranjanja narave, zato je zlasti pomembno ozaveščanje javnosti o njihovi vlogi. Kot je dodal, bodo lahko le skupaj v slovenski družbi kot tudi na regionalni in mednarodni ravni zvišali zavedanje, da je ohranjena biotska raznovrstnost predvsem prednost, temelj zdravja, pridelave zdrave hrane, zagotavljanje pitne vode, čistega zraka in naravnega ravnovesja.

Sicer so naravni parki za Slovenijo posebej pomembni, ker ta slovi po svoji biotski raznovrstnosti, ki se med drugim kaže tudi v podatku, da habitati Nature 2000 v Sloveniji obsegajo dobrih 37 odstotkov njene površine. Takšno biotsko bogastvo ima poleg Slovenije morda le še Hrvaška, je ocenil. Minister je še pojasnil, da se je na srečanju s predstojniki naravnih parkov s temi dogovoril o načinu financiranja njihove dejavnosti, hkrati pa je sprejel njihovo pobudo, da jim država pomaga pri pridobivanju evropskih sredstev, sklenjen pa je bil tudi dogovor o skupni predstavitvi na mednarodnem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Direktorji so bili kljub (pre)majhnim proračunom veseli zagotovila, da v proračune upravljavcev parkov ne bo novih posegov. Srečanja upravljavcev parkov se je udeležila tudi vodja Sektorja za ohranjanje narave na MKO dr. Marija Markeš.

 

V Evropi se parki razprostirajo že na 90 milijonih hektarjev, v Sloveniji pa je zavarovanih 256.315 hektarjev, kar znaša 12,6 odst. površine naše države. Evropski dan parkov obeležujemo že od leta 1999 dalje. Pobudo zanj je dala evropska organizacija Europarc, ki združuje 430 naravnih parkov in drugih institucij iz kar 35 držav. Namen dneva parkov je, da bi proslavili zavarovana območja po vsej Evropi. Z njim želijo ljudi približati naravi. Poudariti želijo pomen naravnih lepot, ohranjenih v naravnih parkih, pa tudi pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh območij. Trenutno imamo v Sloveniji en narodni park, tri regijske parke, 44 krajinskih parkov, en strogi naravni rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1276 naravnih spomenikov. Na državni ravni je ustanovljenih in upravljanih devet zavarovanih območij. Parke vodijo posebej za te namene ustanovljeni javni zavodi (Triglavski narodni park, Regijski park Kozjansko, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Goričko, Krajinski park Ljubljansko barje in Krajinski park Kolpa). Ustanovitelj Notranjskega regijskega parka pa je občina Cerknica. Zakonodaja pa omogoča tudi sklenitev koncesije za upravljanje, ki je podeljena za Krajinski park Sečoveljske soline in Naravni rezervat Škocjanski zatok.

 

Javni zavod Krajinski park Kolpa je v petek zaključil tudi prvo fazo izvedbe projekta LEADER - LAS DBK "Eko-etno doživetja ob Kolpi" - postavitev razstavnih eksponatov Apnenica in Vuglenka (oglarska kopa), s pomočjo Ota Nemaniča je minister Židan vgradil na streho kulturnega spomenika Šokčev dvor v Žuničih zadnji snop slame. V teh prostorih bo v bodoče našel prostor tudi Rokodelski center (stalna prodajna razstava izdelkov domače in umetnostne obrti) ter Čebelarski muzej, ki bo dopolnjeval bližnjo Belokranjsko čebelarsko učno pot. V kulturnem programu sta nastopila oktet Prelo iz KUD Božo Račič Adlešiči in Preloški muzikanti.

 

V nedeljo 26. maja pa je v Šokčevem dvoru v Žuničih potekal že 6. dan odprtih vrat Krajinskega parka Kolpa. V prijetnem okolju se je popoldne zvrstilo veliko obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije, najbolj pa so bili veseli vseh sosedov in prebivalcev parka s katerimi se javni zavod trudi razvijati kar najboljše odnose. Poleg dopolnjenih zbirk, obnovljene slamnate strehe in predstavitev vrst in habitatov je pozornost pritegnilo tudi predavanje Veste Vanell o legendarni jugoslovanski pevki Loli Novakovič. Za piko na i pa je dan zaključila belokranjska kantavtorica Erika Kralj, ki je prišla v dvor kot obiskovalka, a bila pripravljena pred številnim občinstvom tudi nastopiti in seveda požela gromek aplavz.

 

Vabljeni na nove dogodke v KP Kolpa.

 

Zapisal: Boris Grabrijan

Datum novice 27-05-2013 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner