::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveEvropski dan opazovanja ptic

 

Evropski dan opazovanja ptic
 
je dogodek, katerega namen je seznaniti ljudi s pticami, njihovo ogroženostjo in načini varstva. Ta konec tedna - 6. in 7. oktober sta posvečena temu dogodku Ptice selivke ne poznajo meja, zato si moramo za njihovo ohranitev prizadevati vsi. Poleg gnezdišč in prezimovališč so za preživetje teh vrst nujna tudi vmesna postajališča. Danes, ko je že skoraj vsak košček Evrope pozidan in obdelan, je vedno manj krajev, kjer se ptice na selitvi še lahko ustavijo in v miru odpočijejo.
 
Omrežje mednarodno pomembnih območij za ptice (ti. IBA) je bilo vzpostavljeno tudi z namenom, da se zaščiti pomembne postaje na selitveni poti in tako pomaga ohraniti številne vrste ptic. To omrežje danes deluje v več kot 120 državah po svetu.
Nekatere selivke gredo na jug prek odprtega morja in morajo preleteti sredozemsko morje – kot naprimer lastovice. Od njih veliko večje štorklje pa takšnega preleta ne zmorejo in letijo v Afriko ob obalah in izkoristijo vzgon ob mešanju toplega morskega zraka in hladnejšega kontinentalnega. Evropske štorklje se delijo na tiste, ki prečkajo ožino v Dardanelah v Turčiji in druge ki letijo na zahod in prečkajo sredozemsko morje pri Gibraltarju.
 
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 2012
Krajinskem parku Kolpa vodimo evidenco gnezdišč Kmečke lastovke (Hirundo rustica) že tretje leto. V popis so vključena vsa gospodinjstva na območju Krajinskega parka Kolpa in v njegovi neposredni bližini. Prav tako pa vsa leta spremljamo stanje tudi v Krajinskem parku Lahinja. Letos smo obiskali in popisali 382 gospodinjstev od Starega trga do Dragoš. Popis kmečke lastovke traja od meseca aprila pa do septembra, delo pa praviloma opravijo dijaki in študenti na praksi v Javnem zavodu KP Kolpa. Po naših ugotovitvah kmečka lastovka najraje gnezdi v hlevu na lesenem tramu, steni pod stropom ali na luči. Povprečno evidentiramo 2 do 4 gnezda na gospodinjstvo, rekord pa je bil 19 gnezd v eni stavbi, vendar jih je bila polovica praznih. V večjem hlevu v Velikih Selih pa je bilo v rekordnem letu v hlevu in pred hlevom celo 14 polnih gnezd. Letos smo registrirali 979 gnezd od tega jih 36% ni bilo zasedenih. Rezultat ni zaskrbljujoč, saj število ne upada – izginjajo pa kmečke lastovke iz nekaterih okolij. V vaseh iz katerih izginja živina, počasi izginjajo tudi lastovice. Ogroženost kmečke lastovke se pojavila na podeželju predvsem v fazi opuščanja kmetovanja, posebno živinoreje ali v obdobju posodabljanja hlevov, česar pa na našem območju skorajda ni.
 
Kako lastovke pridobiti nazaj v hlev? Ptičem najprej omogočimo dostop v hlev. Dovolj bo že lina v zidu ali odpro okno. Pri gradnji gnezd lastovicam včasih pomaga tudi nameščanje gnezdilnih polic, še bolj pa je za njihovo uspešno gradnjo pomemben dostop do blata na makadamskih cestah, saj je to veliko bolj vezivno kot vlažna zemlja iz njiv in travnikov.
 
Izgube lastovic na poti v južno Afriko in nazaj so zelo velike in kot uspešno se ocenjuje, če se jih domov vrne več kot 20%. Prav zaradi velikih izgub na poti so lastovice razvile obrambni mehanizem velikega števila potomcev - skoraj vedno 2 vzrejena zaroda, včasih celo 3 gnezdenja enega para v sezoni in vzredijo 3-4 mladiče. Nasprotno pa so njihovi plenilci zaradi tega izobilja hrane ob selitvah razvili drug mehanizem. Sredozemski sokol vali jajca v poznem poletju in jeseni in svoj zarod hrani zelo preprosto s plenjenjem ptic selivk na njihovi poti iz Evrope v Afriko.
Mi lahko selivkam najbolje pomagam tako, da bo naše ptičje prijatelje ob njihovi vrnitvi pričakalo čim bolj ohranjeno naravno okolje in prostor za gnezdenje v naši bližini. Bela štorklja in kmečka lastovka sta še posebej tankočutno razvili odnos sobivanja s človekom. Lastovice so prebivale s človekom še v času, ko je ta živel v jamah.
 
Veliko užitkov ob opazovanju ptičev- še posebno ta konec tedna.
 
Veliko ljudi nam sporoča svoja opažanja - veseli bomo tudi vaših informacij.
 
Boris Grabrijan, Helena Plut
 
FOTO: Boris Grabrijan
Datum novice 05-10-2012 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner