::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveOd vijeglavke do soka - zaključek projekta

 

29. februarja 2012 zaključen projekt mednarodnega sodelovanja IPA - Od vijeglavke do soka!
 
Dolgoročno upravljanje visokodebelnih sadovnjakov je tako zaradi njihove naravovarstvene, kakor tudi ekonomske in razvojne funkcije v zavarovanih območjih zelo pomembno področje aktivnosti.
 
V projektu so bili doseženi vsi zastavljeni cilji: strokovno, izvajalsko in izvedbeno povezani upravljavci in zavarovana območja - pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata številnih zavarovanih vrst, nekatere tudi v okviru Nature 2000. Nepogrešljiv je element mozaične in tradicionalne kulturne krajine ter kot znova prepoznane in ovrednotene razvojne priložnosti.
 
Projekt je zasledoval dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi sadovnjaki, ki so naša dediščina. Aktivnosti, ki jih je v okviru projekta izvajal KP Kolpa zajemajo:
-          študije in načrte biodiverzitete, certificiranja, promocije in strategij,
-          podatkovne baze visokodebelnih sadovnjakov,
-          kolekcijski (vzorčni) nasad Kalce v Purgi,
-          strokovne publikacije ter izobraževalne delavnice.
Iz projektnih sredstev je bil kupljen tudi
-          traktor z mulčerjem in
-          samohodna kosilnica ter
-          set za oskrbo sadovnjakov,
-          donirane sadike starih sort,
-          urejena info točka pri sadovnjaku Kalce,
-          izvedene revitalizacije nekaterih sadovnjakov,
-          strokovni prikazi,
-          organizirano mednarodno ocenjevanje sadnih sokov in žganj ter podobno.
 
Operativni program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 je v 85 % sofinanciran iz sredstev IPA, 10 % s strani države, 5 % pa je lastnih sredstev. Upravičenec pa mora založiti vsa sredstva in čakati na njihovo povračilo po opravljeni kontroli zahtevka. Vrednost projekta pri vseh treh partnerjih je 270.000 €, pri čemer je finančni okvir KP Kolpa znašal 54.000 €.
 
Nosilec projekta je bil Kozjanski regijski park, s partnerjema Krajinski park Kolpa in Nacionalni park Risnjak.
 
Ob zaključku projekta je tiskovno konferenco pripravil vodilni partner, na njej pa so bili predstavljeni rezultati triletnega dela na tem področju. Partnerji želijo nadgraditi projekt s prijavo na nov razpis in z delom nadaljevati.
 
Spletna povezava na informacije o projektu: http://kozjanski-park.si/ipasl/predstavitev-projekta
Datum novice 29-02-2012 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner