::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveIPA - Od vijeglavke do soka - delavnica v Podsredi

 

V okviru projekta IPA, program Čezmejnega sodelovanje Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, z naslovom »Od vijeglavke do soka«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, je vodilni partner Kozjanski regijski park v Podsredi pripravil delavnico o  Dolgoročnem sonaravnem upravljanju s travniškimi sadovnjaki.
 
Predstavniki vseh treh partnerjev: KP, NP Risnjak in KP Kolpa so predstavili rezultate dosedanjega dela na raziskavah biotske raznovrstnosti na svojem področju. Nekatere naloge so projektni partnerji opravili sami, za druge pa so angažirali zunanje izvajalce. Raziskave so obsegale predvsem vrednotenje visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki obsega kriterije pridelave s fiziološkim stanjem dreves, krajinske pestrosti, biotske raznovrstnosti (ugodnost posegov, pestrost vrst in sort, omejenost oskrbe) in same funkcije sadovnjaka in stanje biodiverzitete. V tem delu so bila opazovanja osredotočena na floristične popise (pestrost rastlin v sadovnjakih in njihovem okolju), popise ptičev in popise metuljev (dnevnih in nočnih) ter tudi drugih organizmov v sadovnjakih.
 
Po uvodnih predavanjih so udeleženci nadaljevali delo po delavnicah in poskušali ugotoviti pomen travniških nasadov v zavarovanih območji, njihovo trenutno stanje, vizijo razvoja, potrebne ukrepe in podobno. Projekt, ki se bo zaključil že to pomlad in v okviru katerega je opravljeno veliko dela, izvršene številne investicije bo zaključen s kompleksno strategijo dolgoročnega upravljanja visokodebelnih travniških sadovnjakov v zavarovanih območjih Kozjanskega, v Kolpe in Gorskem Kotarju.
Datum novice 20-01-2012 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner