::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveVrednotenje sadovnjakov

 

Vrednotenje travniških sadovnjakov v okviru projekta »Od vijeglavke do soka«
 
Ekstenzivne travniške sadovnjake imenujemo včasih tudi senožetni sadovnjaki, izkoriščamo pa jih tako za pridelavo kvalitetnega sadja kakor tudi za pridelavo trave, ki jo rabimo za (nadzorovano) pašo ali košnjo. Praviloma so sadovnjaki v bližini kmetije ali pa na manj kvalitetnih zemljiščih. Pravilno vzdrževani in izkoriščani visokodebelni sadovnjaki so lahko zelo pomembno življenjsko okolje številnim živim organizmom, so pa povsod po Sloveniji tudi pomemben element podeželske kulturne krajine.
Ena od aktivnosti projektnih partnerjev (Kozjanski regijski park, Narodni park Risnjak HR in Krajinski park Kolpa) je tudi vzpostavljanje registra visokodebelnih sadovnjakov in njihovo vrednotenje. Poleg sicer pomembnega kriterija zmožnosti pridelave ocenjujemo tudi biotsko raznovrstnost nasada v katerem ocenimo neugodne posege, omejeno oskrbo, vrstno in sortno pestrost, vizualni vtis, ekološko in krajinsko pestrost, pomen zaščite pred erozijo in podobno.
Da bi vsi projektni partnerji kar najbolj enotno pristopili k vrednotenju je KP Kolpa organiziral celodnevno delavnico vrednotenja visokodebelnih sadovnjakov, ki jo je vodil Adrijan Černelč iz Kozjanskega parka, sicer tudi projektni vodja. Javni uslužbenci in zunanji sodelavci vseh treh javnih zavodov so preizkusili teoretično znanje tudi na terenu. Poleg vzorčnega nasada v Kalcih pri Purgi, ki ga je zasadil v lanskem letu KP Kolpa so tečajniki ocenili še štiri druge sadovnjake v različnih okoljih.
Datum novice 10-09-2011 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner