::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveInventarizacija rib v reki Kolpi

 

Ribje populacije v reki Kolpi - inventarizacija flore in favne v in ob reki Kolpi v okviru projekta »Curs Colapis«
 
V okviru projekta Curs Colapis vodilni partner Občina Črnomelj s podizvajalci izvaja tudi nalogo inventarizacije rastlinskega in živalskega sveta. Krajinski park Kolpa je sodeloval pri izlovu rib na območju KP Kolpa, ki jo izvaja Zavod za ribištvo Slovenije.
Poleg večih lokacij na območju jezov med Prelesjem in Damljem bo inventarizacija opravljena tudi na dveh lokacijah v občini Metlika. Popolna poročila o stanju bodo končana v jeseni, razveseljujoči pa so že nekateri podatki iz prvega dne odlova, saj je bilo opaženih 17 (od doslej opaženih 30 vrst) različnih vrst rib. Manj razveseljujoče je dejstvo, da so opažene ribe v manjših jatah.
Biotska pestrost je velika, a očitno populacije niso številčne. Prav tako ni bilo opaženih veliko plenilskih vrst rib. Tudi sicer je opaziti, da je stanje reke slabše, saj je rečno dno v večjem delu poraščeno. Trenutno je na večjem odseku reke tudi zelo nizek vodostaj, temperature pa zaradi sušnega in toplega vremena (pre)visoke. Izlovljene ribe so bile omamljene z elektriko in potem izpuščene nazaj v reko. Natura vrste so bile izmerjene in stehtane, ostale pa le evidentirane.
Na območju dveh ribiških revirjev na Kolpi, ki jih upravlja RD Črnomelj predstavlja med salmonidnimi vrstami skoraj 2/3 (številčnega) ulova potočna postrv, sledita ji sulec in lipan. Med ciprinidnimi vrstami pa predstavlja največji delež ulova podust s skoraj polovico primerkov, sledijo pa mrena, zelenika in platnica.
Datum novice 22-08-2011 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner