::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveKonstitutivna seja Sveta Javnega zavoda KP Kolpa

V sredo 30. marca je v Adlešičih potekala Konstitutivna seja Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa. Vse od prvih dni decembra meseca zavod ni bil v popolnosti operativen, saj po preteku mandata članom sveta dolgo niso bili imenovani vsi novi člani. Svoje predstavnike je imenoval občinski svet Občine Črnomelj in zaposleni v javnem zavodu, Vlada kot zastopnik ustanovitelja (Republika Slovenija) pa je doslej imenoval le 5 od 7 članov sveta. Z imenovanjem več kot polovice članov sveta se je ta lahko konstituiral in pričel z nujnim delom. Nova predsednica je Jelena Hladnik (ki je na tem mestu zamenjala mag. Uršulo Jesih) iz Ministrstva za okolje in prostor, njena namestnica pa Greta Auguštin iz Občine Črnomelj.

Svet je na prvi seji potrdil Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2011, cenike storitev zavoda in obravnaval in sprejel osnutek Poročila dela JZ za leto 2010. Sprejeti akti pomenijo večjo operativnost zavoda in s tem možnost boljšega izvrševanja zadanih nalog. Program dela bo tako odšel v medresorsko usklajevanje in sprejem na Vlado Republike Slovenije.

 

Čeprav je bila seja zelo zahtevna in dolga je večina novoimenovanih članov sveta našla tudi čas za ogled nekaterih pomembnih točk v parku in si ustvarila tudi dimenzijo prostora z obiskom zanimivih področij od Pobrežja pri Adlešičih do Prelesja v Poljanski dolini. Člani sveta so bili z videno naravo, kulturno dediščino, opravljenim delom in toplino domačinov zelo navdušeni. To je bila obenem tudi dobra priložnost seznanitve s stanjem na terenu, saj se bodo organi zavoda srečali s številnimi strokovnimi vprašanji o katerih bodo morali podati svoje mnenje.

Dobrega in uspešnega sodelovanja kot je potekalo tudi do sedaj, si v tem prostoru želimo vsi tudi v bodoče.

 

Datum novice 30-03-2011 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner