::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveNa delavnici SLOWOLF tudi iz KP Kolpa

 

Delavnica za pripravo akcijskega načrta upravljanja z volkom v Sloveniji za obdobje 2012-2014!
 
Na delavnici na Biotehniški fakulteti, oddelku za gozdarstvo je bil tečajnikom predstavljen sam projekt in partnerji, kakor tudi prvi rezultati projekta Life-SLOWOLF. Po opravljeni analizi problematike upravljanja populacije volka so udeleženci delavnice iz Slovenije in Hrvaške poskušali opredeliti specifične cilje upravljanja, ki naj bi v nadaljnjih korakih pravzaprav predstavljali obvezna poglavja akcijskega načrta.
 
Čeprav je konzorcij prijaviteljev projekta relativno ozka strokovna skupina biologov in gozdarjev, pa so vsaj v tej fazi k sodelovanju povabili tudi predstavnike rejcev drobnice, Krajinskega parka Kolpa, Biotehniške fakultete-živinorejce in agronome, kar je bilo sprejeto zelo pozitivno.
 
Skupno spoznanje je, da strategije varovanja volka ne moremo izvajati brez sočasnega razvoja metod varovanja domačih pašnih živali in učinkovitega odvračanja od napadov. Tudi odvzem problematičnih osebkov iz populacije je del strategije upravljanja.
 
Enormno velike škode po volku na nekaterih območjih ne ogrožajo le bodočnosti živinoreje in preživetja kmetov, pač pa predstavljajo tudi nevarnost za iztrebljenje volka. Sobivanje obeh populacij mora biti mogoče, strokovnjaki pa so dolžni razvijati potrebne modele za obstoj ekonomskih dejavnosti na podeželju in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 
2. februar - Svečnica. O njej je Ivan Šašelj v Bisarnicah iz 1906 zapisal:
"Na svečnico pride jazbec iz jame pogledat vreme. Ako vidi lepo vreme, gre še dalje v jamo, ako pa je grdo, ne gre več nazaj, ker ve, da bo odslej lepo in toplo".
 
Datum novice 02-02-2011 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner