::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveVeliko sreče, zdravja in uspeha v letu 2011

 

Naj Vam ob najlepših željah za leto 2011 za Vas in vse Vaše domače tudi v nekaj besedah opišemo najpomembnejše aktivnosti Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, katerega delo ste spremljali v zadnjem letu:
 
- velik napredek pri pripravi Načrta upravljanja zavarovanega območja,
- popis več kot 1.000 gospodinjstev o prisotnosti kmečke lastovke. Poleg KP Kolpa in okolice, smo si dovolili narediti popis tudi za sosednji KP Lahinja,
- uspešen zaključek LEADER-LAS projekta "Revitalizacija belokranjskih steljnikov" - vrednost dobrih 90.000 €,
- uspešen zaključek LEADER-LAS projekta "Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev" - vrednost slabih 40.000 €,
- delo na projektih LAN - od semena do gvanta, sodelovanje-izmenjava mladih iz zavarovanih območij EU, IPA Curs Colapis in Od vijeglavke do soka,
- nakup in obnova Dvora v Grdunih - Center za doživljanje biodiverzitete... (za skromne že na voljo za prenočevanje
(-fotografija)...)
- številne aktivnosti ohranjanja narave in kulturne dediščine,
- promocija zavarovanega območja doma in po svetu...
- in seveda najpomembnejše: realizacija Programa dela KP Kolpa...
 
Sicer pa smo poleg vsega drugega za uspešnejše vzdrževanje infrastrukture (predvsem visokodebelnih sadovnjakov) v decembru pridobili samohodno kosilnico, manjši traktor z mulčarjem, set orodja za rekultivacijo opuščenih sadnih dreves, info točko o sadjarstvu in (prvi) kolekcijski nasad sadnega drevja, ki mu bodo sledili tudi drugi... in seveda še in še in ...
 
Veselimo se sodelovanja z Vami tudi v prihodnje!
Naj bo srečno - s tem pa pride tudi vse stalo kar sledi...
 
In še fotografije z utrinki zadnjega dne v letu 2010.
 
Boris Grabrijan, direktor KP Kolpa
Datum novice 31-12-2010 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner