::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveSKRBIMO ZA VODE

Svetovni dan voda, 22. marec!

 

Voda predstavlja nenadomestljivo naravno vrednoto, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti človeka. Je ena temeljnih naravnih dobrin od katere je odvisna kakovost našega bivanja, kakor tudi obstoj življenja samega.

 

Ob svetovnem dnevu voda se tudi v Javnem zavodu Krajinski park Kolpa pridružujemo apelom o ohranjanju te osnovne življenjske dobrine. Čeprav je osrednja točka parka prav največja belokranjska odvodnica Kolpa, pa velik del gospodinjstev na zavarovanem območju ali v njegovi neposredni bližini še vedno nima zagotovljene oskrbe s kvalitetno pitno vodo. Posebno oddaljeni deli KP Kolpa, pa tudi druge Belokranjske vasi niso priključene na javni vodovod ampak je njihova oskrba z vodo odvisna le od deževnice, ki jo gospodinjstva zbirajo v vodnjakih-šternah.

 

Čeprav smo s stanjem v reki Kolpi lahko relativno zadovoljni (dovolj čista voda, ki pa bi lahko bila še boljša), pa je občasno zaskrbljujoče stanje vodostaja. Reka, ki ima izrazito hudourniški značaj, spreminja svojo naravo in ob večjih deževjih ali spomladanskem topljenju snega zelo naraste ter poplavi brežine v okolici. Nasprotno pa v obdobju poletnih suš vodostaj pade tudi pod kritično mejo.

 

S sistematičnim vzdrževanjem opuščenih jezov, ki so nekoč zadrževali vodo za potrebe mlinov in žag se bi ohranjal ugodnejši režim, težava pa so sredstva, ki jih država za ta namen ne more zagotavljati v zadovoljivi višini. V letu 2009 sta bila obnovljena dva jezova na reki Kolpi: Damelj in Breg, žal pa ni načrtov za nadaljnje obnove na slovenski strani.

 

Vodni viri niso neomejeni, zato je potrebno z njimi ravnati skrbno, celovito in trajnostno. Potrudimo se skupaj, da bo voda brez vonja, barve in okusa, kot je njena definicija.

 

Datum novice 22-03-2010 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner