::
Kontakt :: Zemljevid strani :: Prijava
 
Iskanje

novice
prireditve
projekti
naravni spomeniki
naravni rezervat
kulturni spomeniki
turizem
kmetijstvo
obrazci
razpisi
spletne povezaveEvropski dan kmetijske biotske raznovrstnosti

Danes, 29. septembra 2009,  poleg godu svetega Mihaela praznujemo tudi Evropski dan kmetijske biotske raznovrstnosti (EAD).

 

Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko je ob tej priložnosti pripravil zanimiv strokovni posvet na temo ohranjanja živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu. To je bila ponovno priložnost za pregled stanja v slovenski živinoreji in predvsem za ugotavljanje stopnje ogroženosti posameznih pasem.

 

V Sloveniji smo uspeli ohraniti kar nekaj avtohtonih pasem živali, poleg tradicionalnih (ki so v tem okolju že dalj časa) pa imamo tudi tujerodne pasme domačih živali.

Stanje po panogah je različno: v govedoreji imamo poleg 1 avtohtone pasme še

2 tradicionalni pasmi in kar 8 tujerodnih pasem govedi.

Drugače je pri ovcah kjer smo ohranili 4 avtohtone pasme, redimo še eno tradicionalno in 1 tujerodno pasmo ovac.

In pri kokoših: poleg ene avtohtone pasme je v naših rejah 6 tradicionalnih pasem, trenutno pa nobena pasma nima statusa tujerodne pasme.

Pri čebelah je situacija enostavna: redimo le avtohtono kranjsko sivko, ki pa jo ogrožajo na mejah tudi druge pasme.

 

Za avtohtone in tradicionalne pasme velja:

Kot kritično je ocenjeno stanje pri 3 pasmah konj in 2 pasmah prašičev.

Ogrožena je 1 pasma konj in dve pasmi ovac.

Ranljiva je 1 pasma konj in 3 pasme kokoši.

Tvegano je stanje pri 1 pasmi govedi, 1 pasmi ovac, 2 pasmah koz in 2 pasmah kokoši.

 

Torej je trenutno neproblematično stanje le pri 2 pasmah govedi, 2 pasmah prašičev, 2 pasmah ovac, 1 pasmi koz in 2 pasmah kokoši. Stanje ni ocenjeno pri psih in čebelah.

 

Ne le prostoživeče, tudi domače vrste živali so ogrožene in so naša odgovornost. Pomagajmo, da bomo bogastvo genov v našem prostoru ohranili tudi za naslednje generacije.

 

Datum novice 29-09-2009 :: Objavil
Domov :: Krajinski park Kolpa :: Javni zavod :: Naravni spomeniki :: Kulturni spomeniki :: Kultura in običaji :: Turizem :: Kmetijstvo
 
 
 
Kolofon
Izvedba :: p@rtner